Neurokognition vt 2012

 

KURSINFORMATION

 

Föreläsare:

Holger Wigström (HW), wigstrom(at)mednet.gu.se eller holger_wigstrom(at)hotmail.com

Tel. 031-7863559, 0739-011006 (kursledare)

Mats Sandberg (MS), mats.sandberg(at)anatcell.gu.se

Tel. 031-7863395

Idriz Zogaj (gästföreläsning)

 

Webinfo:

www.physiology.gu.se/medfys/kogvt12 samt information på GUL

 

Schemalagda aktiviteter:

Föreläsningar 10 (F0-8, G)

Laborationer 3 (L1-3)

Redovisning 1 (R)

Tentamen 1 (T)

 

Fördjupningsarbete:

Instudering av tidskriftsartiklar eller bokkapitel (individuellt). Förberedande och klargörande diskussion med handledare sker vid tid som bestäms senare. Kort muntlig slutredovisning inför hela klassen (med diskussion) och inlämning av skriftlig sammanfattning, ca en A4-sida.

 

Litteratur och kursmaterial:

Kursbok: Thompson RF, The brain, a neuroscience primer, 3:e upplagan

Kompletterande litteratur (se websidan)

Handledningar och redovisningsformulär för laborationerna.

Litteratur för fördjupningsarbetena (se websidan).

 

Ytterligare förslag till fördjupningsarbeten tas gärna emot.