TENTAMENSBESKRIVNING

 

Skrivningen består av två delar, A (G-del) och B (VG-del) om vardera 10 frågor (1 poäng per fråga, rättas med en precision på 0.25 p). För godkänt resultat räcker det att klara del A med sammanlagt minst 6 p. Bara om detta krav är uppfyllt räknas del B. Minst 6 p på del B berättigar härvid till VG.

 

Godkänd Lab-2 med samtliga avsnitt avklarade (dvs även C+D) ger en extrapoäng för tentamen.

 

Inlämning av fördjupningsarbete i form av utförlig, skriftlig rapport om minst 3 A4-sidor ger också en extrapoäng för tentamen.

 

Extrapoängen kan utnyttjas på skrivningens A- eller B-delar på det sätt som är fördelaktigast.